• ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۹ آذر
  • اِلأِثنين ١ ربيع الثاني ١٤٤۰
  • Monday, December 10, 2018

 

بیانیه مأموریت/ رسالت  Mission
بیمارستان تامین اجتماعی شفا بابلسربه عنوان تنها مرکزدرمانی شهرستان در سطح جنرال (عمومی)در تلاش است باهدف تامین سلامت ورعایت اصل عدالت محوری، با تکیه بردانش وفن آوری روز و بهره گیری ازحضورکارکنان کارآمد و متعهد در حد توان به مراجعین محترم خدمات بهداشتی درمانی ارائه نماید ودر این راستا ایمنی،خدمات کیفی اثربخش ورضایت بیماران وکارکنان را مد نظرقرار می دهد .
بیانیه دورنما :VISION
ما برآنیم با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر دانش و فن آوری روز و به مدد ایمان ،وجدان کاری و تلاش گروهی نیروی انسانی کارآمد خویش، با ارائه خدمات درمانی ایمن ،اثر بخش و با کیفیت جزو5 بیمارستان جنرال برترسازمان در سطح کشور باشیم .

Page Generated in 0/5192 sec