• ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ دي
  • اِلأَحَّد ١٣ جمادي الاولي ١٤٤۰
  • Sunday, January 20, 2019

نام و نام خانوادگی مسئول : آقای هادی کوچ

سمت: رئیس امور مالی

تحصیلات:کارشناس ارشد

مسیر دستیابی واحد:  ساختمان اصلی – جنب تریا

تلفن محل کار : (داخلی 1016) ٠١١٣٥٣٣٨٠٣٠  الی ٣٥

 

« شرح وظايف مسئول حسابداري »


- تهيه و تنظيم ليست حقوقي و اعلاميه بانكي ، چك ، برگه هاي محاسباتي و كنترل حسابهاي مربوط به منظور رفع اختلاف
- رسيدگي به پيش پرداخت ها و علي الحسابها و اسناد و مدارك مربوط از نظر رعايت و اجراي قوانين و مقررات مالي
- انجام امور مربوط به تشخيص و تعيين سرفصل حساب ،‌ تهيه تراز عمليات ، تهيه و تنظيم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضاي آنها
- راهنمائي و كنترل كار حسابداران و تقسيم كار بين آنها و بررسي صورتحسابهاي تنظيم شده
- تهيه و تنظيم پيش نويس دستورات و فرمهاي محاسباتي ، گزارشهاي لازم و بودجه تفضيلي
- رسيدگي و اظهارنظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده هاي مشكل مالي و حسابداري
- نظارت و مراقبت در حسن اجراي بودجه برنامه اي ، جريان امور واحد و يا واحدهاي تحت سرپرستي ، اتخاذ تدابير و ارائه راهنماييهاي لازم به منظور بالابردن سطح معلومات كاركنان واحد يا واحدهاي تابعه در جهت بهبود امور جاري
- همكاري در تهيه نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعملها و طرح تصويبنامه ها
- شركت در كميسيونهاي مربوطه
- مطالعه قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات مالي و اظهارنظر در مورد نحوه اجراي آنها
- انجام ساير امور محوله بر حسب دستور مافوق
- توجه كامل به مستندات و دستورالعمل هاي سيستم مديريت كيفيت

Page Generated in 1/2122 sec