• ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ دي
  • اِلأَحَّد ١٣ جمادي الاولي ١٤٤۰
  • Sunday, January 20, 2019

 

نام و نام خانوادگی مسئول :  خانم  محبوبه  نجمی نیا

سمت: مدیر بهبود کیفیت

تحصیلات:کارشناس پرستاری

مسیر دستیابی واحد:  ساختمان اصلی – راهروی ضلع شرقی بیمارستان

تلفن محل کار : (داخلی 1093) ٠١١٣٥٣٣٨٠٣٠  الی ٣٥

شرح وظایف مدیر دفتر بهبود کیفیت


1. طرح ریزی و مستندسازی نظام کیفیت از طریق گروه های اجرایی و جلب مشارکت کارکنان
2. انجام هماهنگی و اقدامات مناسب برای فراهم نمودن منابع و درراستای اجرای اثربخشی سیستم
3. نظارت برعملکرد واحدهای مختلف درارتباط با سیستم کیفیت و گزارش آن به ریاست بیمارستان
4. حصول اطمینان ازدراختیار داشتن مستندات نظام کیفیت درکلیه سطوح بیمارستان
5. بررسی شکایات بیماران به منظور تعیین نقاط ضعف سیستم و پیگیری های لازم تا رفع واصلاح آن
6. نظارت برحسن اجرای فعالیت های ممیزی داخلی و خارجی
7. نظارت برآموزش کارکنان به منظور افزایش توان و مهارت آن ها و ایجاد فرهنگ کارباکیفیت
8. اطمینان یافتن به درک و اجرای نهاد خط مشی اعلام شده توسط کلیه پرسنل بیمارستان
9. تحلیل رضایت مندی بیماران و کارکنان
10. اطمینان ازدرک نیازمندی ها و انتظارات بیماران درکلیه فعالیت ها وفرایندها
11. جلوگیری ازتدوین و انتشارمستنداتی که باخط مشی و اهداف کیفی اعلام شده مغایر هستند
12. اطمینان ازاثربخشی سیستم کیفیت و حصول به اهداف کیفی(میان مدت و دراز مدت)
13. حصول اطمینان ازاستقرار، اجرا و حفظ نظام کیفیت به طرق مختلف
14. ارتباط باطرف های برون سازمانی در خصوص سیستم مدیریت کیفیت با هماهنگی ریاست بیمارستان
15. کنترل و اصلاح کلیه مستندات مربوط به دفتر بهبود کیفیت
16. چیدمان نیروهای دفتر بهبود کیفیت و مدیریت نیروهای انسانی این واحد
17. نظارت بر روند فرایند اعتبار بخشی در بیمارستان

Page Generated in 0/5317 sec