• ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ دي
  • اِلأَحَّد ١٣ جمادي الاولي ١٤٤۰
  • Sunday, January 20, 2019

 

نام و نام خانوادگی مسئول :  خانم  نیره  جعفری

سمت: سرپرستار

تحصیلات:کارشناس پرستاری

مسیر دستیابی واحد:  ساختمان اصلی – طبقه اول

تلفن محل کار : (داخلی 1063) ٠١١٣٥٣٣٨٠٣٠  الی ٣٥

 

شرح وظایف سرپرستار اتاق عمل :


• نوشتن برنامه پرسنل اتاق عمل و نوبت کاری آن ها در سه شیفت صبح و عصر و شب ماهیانه
• تقسیم کار برای پرستار سیرکولر و اسکراب
• تقسیم اتاق های عمل بر حسب نیاز هر عملی طبق نظر جراحان و طبق نیاز اتاق عمل و اطمینان از آماده بودن اتاق ها
• زمان بندی عمل هایی که می خواهد در یک روز انجام شود و هماهنگی با جراح
• در صورت نیاز به C.Rتوسط پرسنلاتق عمل انجام میشود.
• در خواست کلیه وسایل جراحی موردنیاز ماهیانه و در صورت ضرورت، روزانه
• هماهنگی و اطلاع دادن به مسئول تجهیزات پزشکی جهت تعمیر تجهیزات پزشکی موجود در اتاق عمل
• دادن دستوارت لازم جهت نظافت و ضدعفونی وسایل و اتاق های عمل به نیروی خدماتی
• اجرای دستورات مدیریت و مترون در رابطه با قوانین اتاق عمل
• ارتقاء رضایتمندی بیماران وایجاد محیطی صمیمی و راحت برای بیمار
• ارتقاء رضایتمندی پرسنل و افزایش حس مسئولیت پذیری آن ها
• برقراری نظم و آرامش در محیط اتاق عمل
• انجام اقدامات لازم در مورد اعزام بیماران به بیمارستان دیگر و انجام هماهنگی های لازم جهت انجام اعزام بیمار
• همکاری در زمینه انجام کلیه امور مربوط به حاکمیت بالینی، سوپروایزر آموزشی، واحد بهداشت
• تأیید مرخصی ها و پاس های ساعتی پرسنل و انجام جایگزین آن ها
• هماهنگی با مسئول و پزشک بیهوشی جهت ارائه خدمات بیهوشی و جراحی به بیمار
• در صورتی که بیماری نیاز به عمل جراحی اورژانسی داشته باشد، اطلاع به پزشک جراح آنکال و پزشک بیهوشی و انجام عمل فوری و بدون فوت وقت بیمار
• نظارت بر عملکرد پرسنل بیهوشی و ارتقاء کیفیت کار آن ها از طریق ارتباط با مسئول بیهوشی
• گزارش هرگونه مشکلی در رابطه با پرسنل و یا بیمار به مسئولین مافوق
• داشتن رفتاری منطبق با شئونات اسلامی و ایجاد اطمینان و احترام در بین پرسنل
• کنترل پزشکان از نظر نوع ارتباط آن ها باسایر پزشکان و پرسنل
• کنترل پرسنل اتاق عمل و بیهوشی از نظر وضع ظاهری و بهداشت آن ها
• کنترل اتاق عمل در صورت ایجاد بحران در اتاق عمل و حضور فعال در زمان های بحران
• رسیدگی به شکایات و خواسته های پزشکان و جراحان
• رسیدگی به شکایات و خواسته های پرسنل اتاق عمل
• کنترل و نظارت بهداشت کلیه واحدهای اتاق عمل
• انجام سایر امور محوله از طرف مسئول مافوق

Page Generated in 0/5253 sec