• ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۹ آذر
  • اِلأِثنين ١ ربيع الثاني ١٤٤۰
  • Monday, December 10, 2018

 

نام و نام خانوادگی مسئول :  دکتر ابراهیم ملامحمدی

سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه

تحصیلات: دکترا

مسیر دستیابی واحد:  ساختمان اصلی – طبقه همکف

تلفن محل کار : (داخلی 1048) ٠١١٣٥٣٣٨٠٣٠  الی ٣٥

شرح وظایف

 

1. مسئول فني آزمايشگاه كسي است كه ضمن داشتن تخصص مربوطه، پروانه مسئوليت فني برابر قوانين و مقررات بنام او صادر شده و دخالت وي در امور آزمايشگاه فقط در حد صلاحيت مندرج در پروانه مي باشد.
2. سرپرستي كليه امور فني
3. ممانعت از تحميل هزينه ها و خدمات غير ضروري به بيماران
4. كنترل عملكرد كيفي كاركنان فني
5. رسيدگي به شكايات و پاسخگويي به مراجع ذيربط نظير وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت درمان سازمان تامين اجتماعي، نظام پزشكي، مراجع قضايي و ...
6. نظارت جـــمع آوري اطلاعات و آمار مربوط به ارائه خدمات، نحوه فعاليت موسسه، تهيه گزارش درخواستي به مراجع ذيربط به حسب ضرورت
7. اجرا و نظارت بر پذيرش و ارائه خدمات اوليه به بیماران اورژانس
8. نظارت بر اجراي دقيق برنامه، كنترل كيفي داخلي و خارجي و منعكس نمودن سوابق آنها در دفاتر مخصوص
9.  حضور فعال در آزمايشگاه در ساعات مقرر و امضا ورقه جواب آزمايشات با در نظر گرفتن كليه شرايط علمي و فني
10. مسئوليت بهينه انجام شدن كليه آزمايشات به عهده مسئول فني آزمايشگاه مي باشد.
11. همكاري و نظارت در امر استقرار، اجرا، نگهداري و بهبود نظام مديريت كيفيت در بيمارستان

 

 

Page Generated in 0/5561 sec